Makaleler

Köpeklerin Gençlik Hastalığı (Distemper)

Hastalığa neden olan CDV ( Canine Distemper Virus) isminde bir virüstür. Distemper, akut veya subakut, bulaşıcı, ateşli, sıklıkla öldürücü olan solunum sistemi, mide-bağırsak ve sinir sistemi belirtileri gösteren bir hastalıktır. Enfeksiyonun doğal bulaşma yolu hava yolu veya tükürüğe maruz kalma ile gerçekleşir. Hastalık, lezyon oluşturduğu yere göre çeşitli belirtiler verebilir. […]

Köpeklerin Kanlı İshali (Canine Parvoviral Enteritis)

CPV-2 enfeksiyonu kanamalı bağırsak enfeksiyonuyla karakterize bir akut sistemik hastalıktır. Yavru köpeklerde genellikle ölümcüldür, köpekler, şok-benzeri bir duruma girip enterik (bağırsakla ilgili) bir bulgu vermeden kısa bir halsizlik sürecinin ardından aniden ölebilirler. Hastalığın bağırsakla ilgili formunda, belirtiler; genellikle virüs vücuda alındıktan 12-15 gün sonra belirgin şekilde ortaya çıkabilir. Hastalıkla ilgili […]

Köpeklerde Çiftleşme Zamanı

Köpekler pupertasa (ergenliğe ) genel olarak 6-24 ayda erişir. Pubertasa erişme yaşını başta ırk olmak üzere birçok faktör etkiler. Özellikle köpeklerde cüsse farklarının çok büyük olması, bunda en etkili faktördür. Küçük ırkların ilk kızgınlıkları 6-10 aylarda görülürken, büyük ırklarda 18-20 aya kadar uzayabilir. Köpeklerde çiftleştirme için en uygun yaşlar ırka […]

Kedi ve Köpekler İçin Gerekli Aşılar

Tıpkı insanlarda olduğu gibi dostlarımız için de onlara özgü olan bir takım hastalık yapıcı mikroorganizmalara (patojenler) karşı dostlarımızın bağışıklık geliştirebilmesi için, bir başka deyişle bu hastalık etkenleriyle karşılaştıklarında hasta olmadan bağışıklıkları sonucu sağlıklı kalabilmeleri için yüksek teknolojiyle hazırlanmış biyolojik maddelerdir. Unutulmamalıdır ki aşı, sadece sağlıklı bireye uygulanmalıdır ve mutlaka veteriner […]