Laboratuvar Hizmetleri

  • pet-laboratory

Hematolojik Analiz Hizmetleri
Hemogram (18 Parametre, 3 Hemogram)
Formül Lökosit
Kanama Zamanı
Fibrinojen
Lenf Aspiratı
Froti Hazırlama
Etken İdentifikasyonu

Biyokimyasal Testler
Glukoz
Total Protein
Albumin
Globulin
Üre
Kreatinin
Kalsiyum (Ca)
Fosfor (P)
Magnezyum (Mg)
Sodyum (Na)
Potasyum (K)
AST
ALT
GGT
ALP
CK
Total Bilirubin
Direkt Bilirubin
İndirekt Bilirubin
Kolesterol
Trigliserit
Demir (Fe)

Kan Gazları
pH
pCO2
pO2
İyonize Kalsiyum
HCO3-
TCO2
BE
BEecf
02Sat
tHb

Tam İdrar Analizi
İdrar Strip Muayenesi
İdrar Mikroskobisi
Mikrobiyoloji
Brucella Aglutinasyon
Kültür Hazırlama
Antibiyogram
Süt Kültürü

Sitoloji
Vücut Sıvıları Hücre Tiplendirme
Neoplazi Biyopsisi
Giemza Boyama
Wright Boyama
Lactophenol Boyama
Eosin Boyama

Diğer Hizmetlerimiz

pet-surgery

Operasyon Hizmetleri

* Yumuşak Doku Cerrahisi * Ortopedik Cerrahi * Göz ve Kulak Muayenes...

Detaylar
pet-ultrasound

Ultrasonografi (USG)

* Tüm Batın USG * Gebelik Muayenesi...

Detaylar
pet-xray

Radyoloji

* Tüm Vücut Grafisi * Kalça Displazi Grafisi * Vertebral Kalp Büy...

Detaylar
pet-clinic

Klinik Hizmetleri

* Koruyucu Hekimlik * Poliklinik Muayene * Acil Hekimliği * Yoğun Ba...

Detaylar
pet-laboratory

Laboratuvar Hizmetleri

Hematolojik Analiz Hizmetleri Hemogram (18 Parametre, 3 Hemogram) Form...

Detaylar
pet-puppy

Köpeklerde Suni Tohumlama

...

Detaylar
pet-dental

Diş Muayenesi

* Diş Röntgeni * Diş Taşı Temizliği * Diş Ekstraksiyonu...

Detaylar
pet-shop

Pet Shop

...

Detaylar