İleri Tanı Merkezi

Hastalıkların teşhisi ve tanısında laboratuarda yaptığımız tahliler büyük önem taşır.

Laboratuarlarımızda makroskobik teşhis yöntemleri, hastalık test kitleri ve laboratuar muayene yöntemleri uygulanmaktadır.

 

Başlıca yapılan tahliller:

Hematolojik Analiz Hizmetleri
    – Hemogram (18 Parametre, 3 Hemogram)
    – Formül Lökosit
    – Kanama Zamanı
    – Fibrinojen
    – Lenf Aspiratı
    – Froti Hazırlama
    – Etken İdentifikasyonu


Biyokimyasal Testler
    – Glukoz
    – Total Protein
    – Albumin
    – Globulin
    – Üre
    – Kreatinin
    – Kalsiyum (Ca)
    – Fosfor (P)
    – Magnezyum (Mg)
    – Sodyum (Na)
    – Potasyum (K)
    – AST
    – ALT
    – GGT
    – ALP
    – CK
    – Total Bilirubin
    – Direkt Bilirubin
    – İndirekt Bilirubin
    – Kolesterol
    – Trigliserit
    – Demir (Fe)


Kan Gazları
    – pH
    – pCO2
    – pO2
    – İyonize Kalsiyum
    – HCO3-
    – TCO2
    – BE
    – BEecf
    – 02Sat
    – tHb


Tam İdrar Analizi
    – İdrar Strip Muayenesi
    – İdrar Mikroskobisi

 

Mikrobiyoloji
    – Brucella Aglutinasyon
    – Kültür Hazırlama
    – Antibiyogram
    – Süt Kültürü


Sitoloji
    – Vücut Sıvıları Hücre Tiplendirme
    – Neoplazi Biyopsisi
    – Giemza Boyama
    – Wright Boyama
    – Lactophenol Boyama
    – Eosin Boyama

ileri-tani-merkezi.jpg