top of page

Hayvanlarda Aşılara Karşı Oluşan Reaksiyonlar

Aşılar mikro-organizmaların modifiye formudur, enfeksiyon oluşturmayan antijen

içerir.Aşı uygulandığında, bağışıklık sistemi spesifik enfeksiyöz mikro-organizmala-

ra karşı yanıt oluşturmaya başlar. Aşının amacı bağışıklık yanıtını stimüle edip

bağışıklık sistemini uyarıp o hastalığa özel hücreleri dolaşımda canlı tutmaktır.

Öyleyse Bu sayede, kedi ve köpekler gerçek hayatta bakterilere veya virüslere

maruz kaldığında, bağışıklık sistemi savaşmaya hazır olur.

Nadiren, bağışıklık aşırı tepki gösterdiğinde aşılar kedilerde ve köpeklerde ani

gelişen alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjik reaksiyonların semptomları;

hafif, orta ve ciddi olabileceği gibi, aşının tipine bağlı olarak değişebilmektedir.


Kedinizin veya köpeğinizin bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyöz etkenlere karşı

korumakta hayati bir role sahiptir. Bağışıklık sistemin en önemli fonksiyonu

parazitlere, mikroplara, bakteri ve virüslere karşı antikor oluşturmaktadır. Ne yazık

ki, bu kompleks sistem, kedi ve köpeklerin vücutlarını işgal eden her hastalığa

karşı uzmanlaşmış hücrelerden oluşamadığı için, aşılar bağışıklık sistemini

hazırlamak için yardımcı oluyor.


Kediniz veya köpeğiniz aşı olduktan sonra, aşı bölgesinde şişkinlik ve ağrı gibi

birkaç hafif yan etki görülmesi normaldir. Bu alerjik reaksiyon değildir.

Alerjik reaksiyon; kaşıntı, yüz bölgesinde şişkinlik, solunum güçlüğü ve kollaps

gibi endişe verici bulguları ifade etmektedir.


Kedilerde ve köpeklerde aşı sonrası görülebilecek alerjik semptomlar

Aşı yapılan kedilerde ve köpeklerde birkaç saat içerisinde hafif, orta veya ciddi

seyredebilen alerjik bulgular görülebilir. Ciddi reaksiyonlar kuduz aşısı ve kedilerin

leukemia virüsü aşısı gibi hastalıkların inaktif aşılarında daha yaygın ortaya

çıkmaktadır.


Hafif Reaksiyonlar
 • Ateş

 • İştah kaybı

 • Şişkinlik, kızarıklık ve aşı bölgesinde ağrı

 • Geçici topallık

 • Geçici eklem ağrısı

 • 4-7 gün süren hapşırık

 • Aktivitede azalma

Orta Reaksiyonlar
 • Ürtiker (deride kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntı)

 • Kaşıntı

 • Boyun, göz ve dudak bölgelerinde şişkinlik

 • Kızarıklık

 • Ateş

Ciddi Reaksiyonlar
 • Solunum güçlüğü

 • İshal

 • Kusma

 • Kan basıncının artması

 • Solgun mukoz membranlar

 • Soğuk ekstremiteler

 • Kardiakarrest

 • Şok

 • Nöbetler

 • Kollaps

 • Ölüm

Aşılara karşı gelişen alerjik reaksiyonlar bağışıklık sisteminin aşırı yanıt

vermesinden kaynaklanır. Bununla birlikte bazı kedilerde ve köpeklerde bağışıklık

sistemin doğası gereği sunulan antijene karşı aşırı reaksiyon ve aşırı duyarlılık

gelişebilir. Kedilerde ve köpeklerde yaygın olarak kullanılan aşılardan alerjik

reaksiyona neden olduğu bilinen aşılar aşağıda verilmiştir:

 • Kedi panleukopeni

 • Felineleukemia

 • Kuduz

 • Clamidyaspp

 • Parvovirus

 • Adenovirus

 • Parainfluenza

 • Herpes

 • Calicivirüs

 • Bordotellaspp.

 • Distemper

Kedinizin doğal çevresindeki bir dizi unsurlar da aşıların neden olduğu alerjik

reaksiyon semptomlarına benzer bulgulara neden olabilmektedir. Tam bir ayrım

yapmak için ve diğer alerjik durumların gelişmediğinin ortaya konabilmesi içi tam

bir ayırıcı tanısal muayene gerekir.

Comments


bottom of page