top of page

Köpeklerde Çiftleşme Zamanı

Köpekler pupertasa (ergenliğe ) genel olarak 6-24 ayda erişir.

Pubertasa erişme yaşını başta ırk olmak üzere birçok faktör etkiler. Özellikle köpeklerde cüsse farklarının çok büyük olması, bunda en etkili faktördür.

Küçük ırkların ilk kızgınlıkları 6-10 aylarda görülürken, büyük ırklarda 18-20 aya kadar uzayabilir. Köpeklerde çiftleştirme için en uygun yaşlar ırka göre değişmekle birlikte 2-6 yaşlardır.

Her doğumdaki yavru sayısı da ırklar arasında çok değişkendir. Bazı küçük ırklar 1-3 yavru doğururken büyük ırklar, örneğin Setterler 10-15 yavru doğurabilirler.

Çoğu köpek ırkları 4-10 ay ( ortalama 7 ay ) aralıklarla östrus ( kızgınlık ) gösterir.Mevsimin kızgınlık zamanıyla ilgisi genel olarak yoktur, yılın her hangi bir mevsiminde kızgınlık gösterebilirler. Yaş ilerledikçe üreme yeteneği zayıflamasına rağmen, çoğu köpek hayatının sonuna kadar kızgınlık göstermeye devam edebilir. 8 yaşın üzerindeki köpeklerde gerçek bir menapoz olmamakla birlikte, östrus siklusu düzenli olmaz, üreme oranı azalır ve yavru ölüm oranı artar. Dişi köpeklerin dışarıdan gözlemlenebilen kızgınlık belirtileri proöstrus evresiyle başlar. Bu evre vulvada şişme ve kanlı vaginal akıntı ile başlar. Kanlı akıntının ilk günü proöstrusun ilk günü olarak kabul edilir ancak köpeklerin vulvalarını titizlikle yalayıp temizlemesi sonucu bu ilk gün gözden kaçırılabilir. Bu evre sırasında köpek huzursuz olup, iştah kaybı, su içme isteğinde artma, sık idrar yapma görülebilir. Erkek için çekicidirler ancak henüz çiftleşmeyi kabul etmezler. Proöstrus evresi kanamanın ilk görüldüğü günden çiftleşmeye kabule kadar ortalama 9 ( 2-22 ) gün sürer. Östrus evresi, dişi köpeğin çiftleşmeyi kabul etmesiyle başlar ve ortalama 6-12 (2-20) gün sürer. Proöstrusta görülen davranış değişiklikleri daha da ilerlemiştir. Bu evrede dişi köpek çiftleşmek için evden kaçabilir, bahçe tel örgüsü, parmaklık gibi bariyerlerinin arasından erkek köpeklerle çiftleşebilir. Dişi köpeklerin çiftleşmeye hazır olduklarını tespit etmek için laboratuvar testleri ya da fiziksel bulgulardan yararlanılabilir. Genel belirtileri yaygın gösteren köpeklerde pratik olarak proöstrus kanamasının bitmesi ve akıntının görülmemesi dişi köpeğin çiftleşmeye hazır olduğunu gösterir. Dişi köpekler kızgınlık dönemlerinde dikkatle izlenmeli ve iştahsızlık, kusma, depresyon, halsizlik, diare ( ishal) gibi belirtilerin görülmesi halinde mutlaka veteriner hekime bildirilmesi muhtemel genital sistem enfeksiyonları açısından hayati önem taşımaktadır.

37.410 görüntüleme

Kommentare


bottom of page