top of page

YASAKLI IRKLARA İLİŞKİN

Güncelleme tarihi: 29 Ara 2021Bilindiği üzere, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yeni düzenlemenin Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre;

  • Pitbull Terrier

  • Dogo Argentino

  • Brezilya Mastiff

  • Napoliten Mastiff

  • Japanese Tosa

  • Presa Canario

  • Wolf Dog

  • Bandog

türlerini veya bunların melezlerini bahse konu Kanun yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (14.07.2021) itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak kaydettirenler hakkında idari yaptırım hükümleri uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıda bahsi geçen türlerin kimliklendirilmesine ilişkin işlemler 26.02.2018 tarihli ve 30344 sayılı "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasana Dair Yönetmelik" kapsamında yapılacaktır.


Bu doğrultuda 14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilen bahse konu türler veya bunların melezleri sahiplerince veteriner fakültelerinde veya veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri veya veteriner kliniklerinde mikroçip uygulanmasını müteakip hayvanın kısırlaştırıldığına dair belge ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığının Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET)'ne Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri veya veteriner klinikleri tarafından kaydedilecektir.

12 görüntüleme
bottom of page